Kartta ja todellisuus

Kirjapainon ja kirjojen tarkoitus ei ole vain sanojen asettaminen, vaan erilaiset kartat, kuvat ja kaaviot muodostavat tärkeän osan tätä tiedotuksen alaa. Karttojen piirtäminen on kuitenkin yhtä tulkinnanvaraista kuin on tekstien käyttäminen absoluuttisena todellisuuden heijastajana. Pallon vääntäminen tasoksi on väistämättä tulkintaa ja arvovalintoja sisältävä prosessi. Jokin kohta pinnalla pullottaa ja joku on pakko kutistaa, ja jos ei kutista, ei syntynyt kaksiulotteinen projektio vastaa käyttäjän kokemusta samalla tavalla kaikilla pallon pinna pisteillä.

Kartografia onkin aina tietotekniikankin aikaa ennen kiinnostanut vallanpitäjiä, sen voimakkaasta vallanpitoa tukevasta tai mahdollisesti sen identiteettiä haastavasta luonteesta johtuen. Karttoja myydään divareissa, samoin kuin vanhoja kirjallisia teoksia joita ei kirjapainot enää painaisi tai suostuisi uudelleen kustantamaan. Vanhoille kartoille naureskellaan kuin lasten piirroksille, onhan ne ihan toisesta maailmasta, eikä todellisuus ole lähelläkään sitä mitä hutera kartta sanoo. Katroittaja ja meteorologi tekevät hyvän työparin niin sotatantereella kuin suunnistettaessa. Tieto on valttia, sanotaan, ainakin suhteessa siihen että onko tieto sellaista kun sen valtarakenteet olettavat sen olevan.

Onko kirjapainon ja kustantajan valta ja oikeus vapaa päättää mitä painetaan, mikä maa on kartassa keskellä ja miten suhteet ja etäisyydet määritellään? Onko kirjapaino ja kustantaja julkaisija apuväline, vai ilmaisun soveliaisuuden tarkkailija ja suodattaja?

Kartan ottaminen käteen ei välttämättä vie pataljoonaa voittoon, eikä hyväkään kartta sisällä ka1261356892_mapikkea oleellista. Siksi karttojen painaminen ja kartografia on koettu suvereenin kannalta tärkeäksi, onhan kartoissa itua ja niitä käyttävillä valtaa. Kartalla voi paitsi taata oman liikkumisvapauden ja toimintakyvyn, myös luoda todellisuutta karttoja käyttäville. Siinä missä vanha kartta keskittyi luonnonmuotojen ja sotaisten operaatioiden kannalta merkittävien maamerkkien ilmituomiseen, on modernimpi kartta ehkä kuvaamassa tietoverkkoja ja ihmisten välisiä suhteita. Näin modernit mielivaltaiset turvallisuustoimijat voivat operoida uudenlaisessa ympäristössä. Maastossa jossa raja-aidat ovat ihmisten välillä ja tietoverkkokaapeleiden pinnassa. Kartan avulla voidaan käynnistää noitavainot, ottaa kätevästi miehittämättömällä lennokilla henki pois sosiaalisen verkostoon keskiöön asettuvalta.

Kirjapainon rooliksi jää painaa, ja kustantajan rooliksi kustantaa teos ja historiankirjat. Suvereeni vastaa kartan käytöstä ja toteuttaa sen avulla poliittiset päämäräänsä.

Comments are closed.